Få hjemmesiden læst højt ved hjælp af adgangforalle.dk

Søg på sonderborgkommune.dk

Søgefelt

Hjemmepasning

Læs mere om aflastning i hjemmet her.
Opdateret 16.06.2017

Rendbjerghjemmets aflastning kan også foregå hjemme hos jer. Vi tilbyder aflastning til hjemmeboende, handicappede børn uanset alder. Formålet med aflastning i hjemmet er at give jer som forældre et pusterum til at lave nogle af de ting, der han være svære at nå, når man skal tage sig af et barn med handicap. Det kan være tid med jeres andre børn, fritidsinteresser, indkøb, arbejde - eller bare at gå eller løbe en tur og klare hovedet. 

Hjemmepasning er en meget fleksibel løsning for både forældre og kommune, fordi den kan tilpasses efter jeres konkrete behov.

Hjemmepasningen kan være alt fra to timer om ugen til døgndækning alt efter jeres behov. Vi ved, at ingen kender jeres barn bedre end jer, så vi inddrager selvfølgelig jer og tilrettelægger hjemme-pasningen efter jeres ønsker og behov.

Hjemmepasningstimerne kan fx. bruges til:

 • At lave aktiviteter med barnet
 • Ledsage barnet til fritidsaktiviterer (fx ridning, svømning eller fysioterapi)
 • Hygge og leg derhjemme
 • Øvelser og stimulering
 • Særlige fokusområder - fx udvikling af sociale færdigheder

Når en hjemmepasser skal komme i dit private hjem og tage sig af dit barn, er det afgørende, at der er 100% tillid imellem jer. Derfør gør vi rigtig meget ud af at finde det rigtige match mellem hjem-mepasser og familie. 
Hvis I har brug for mange timer om ugen, vil I få to eller flere medarbejdere tilknyttet. Alle kommer til samtale hos jer, og bliver først ansat, når I har givet grønt lys. Herefter lægger vi arbejdsplaner, så I ved, hvem der kommer hvornår.

Alle hjemmepassere har naturligvis tavshedspligt i forhold til jer og jeres familie. Tavshedspligten gælder også efter arbejdets ophør.

Vi indhenter børne- og straffeattester på alle medarbejdere og sikrer, at at formaliteter er på plads. Det eneste, det kræver for jer, er en bevilling fra kommunen.

Det med småt:

 • Hvis du ønsker at få dit barn i aflastning på Rendbjerghjemmet, skal du henvende dig til jeres sagsbehandler i kommunen for at få en bevilling. 
 • Ring til os, hvis du har lyst til at se stedet, så er vi er altid klar til en rundvisning.
 • Alle visiterede gæster til vores aflastning kan som udgangspunkt få tildelt en weekend hver fjerde uge. Aflastningsweekenderne foregår i specielle børne- og voksenweekender.
 • Ekstraweekend kan bevilliges, hvis der opstår et akut behov, og vi har ledige pladser.
 • Aflastning i dagligdagen fås efter behov/ønske, så længe der er bevilling for opholdet.
 • I forbindelse med ferier (ophold udover en uges varighed) kan det udløse flere weekender.
 • Bestillingskalender udsendes i oktober/november for et år af gangen.
 • Kontakt Rendbjerghjemmet i forhold til behov/ønsker. Herefter får du tilsendt en accept af/afslag på evt. ønsket ophold.
 • Rendbjerghjemmet laver månedlige opgørelser over forbrug og bevilgede døgn på den enkelte gæst, men det er forældrenes ansvar at holde øje med, at der ikke sker overforbrug af bevilligede døgn. 
 • Ved overskridelse sender kommunen forældrene en regning herfor.
 • Aflysning af ophold skal ske senest 4 uger inden det bestilte ophold, ellers opkræves herfor.
 • Ifølge Servicelovens §95 skal du fra dit fyldte 18 år selv betale for kost, vask, samt husets aktiviteter.

Stemningsbillede